Visie

Het bestuur van Pinkstergemeente Vroomshoop houdt zich door de jaren heen altijd vast aan de landelijke principes zoals de pinkstergemeenten het vanaf het begin predikten en is afgeleid zoals Petrus op de Pinksterdag sprak over Jezus’ beloften:

Jezus’ beloften

Jezus is gestorven voor onze zonden en ziektes. Hij wil ons verlossen, vergeven en genezen.
Wie Jezus vergeving vraagt om zijn/haar zonde heeft het eeuwige leven.
Wie zich laat dopen ontvangt de vervulling van de Heilige Geest.
Dit betekent niet dat Pinkstergemeente Vroomshoop tegen de hulp van doktoren en artsen is.

Definitie ‘Pinkstergemeente’

Landelijk zijn er wel enige verschillen in de verschillende Pinkstergemeenten.
De Pinkstergemeente Vroomshoop houdt zich vast aan de authentieke betekenis van de boodschap, zoals Gods woord, de Bijbel het ons zegt.

Onze gemeente komt samen met mensen die eenvoudig van hart zijn, naar God zoeken en Christus willen volgen. Om zo samen Jezus groot te maken met liederen en getuigenissen (belevenissen tot eer van Jezus’ naam). Hiervoor geven wij alle gelegenheid in dezelfde vrijheid als waarin Jezus ons heeft vrijkocht van onze zonden en ziektes. Dit ervaren wij als ‘de boodschap van Jezus Christus’. Een ieder is vrij om te komen; de gemeente kent dan ook geen lidmaatschap.

Landelijk heeft Pinkstergemeente Vroomshoop bindingen met andere Pinkstergemeenten en predikers die dezelfde overtuiging uitdragen (ongeacht stroming).

Onze voorganger is broeder B. Wessels.