Geschiedenis

De oprichting van de Pinkstergemeente Vroomshoop dateert al van voor de oorlog. Het waren in het begin huissamenkomsten bij gemeenteleden thuis. De basis hiervoor was hun gezamenlijk geloof in Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker naar geest, ziel en lichaam.

Gebouw

Ongeveer in de periode van 1950 bouwde men een houten gebouw om samenkomsten in te houden. Enkele van de ouderen uit de gemeente waren daar nog bij betrokken. In 1970 werd dat gebouw bij gebrek aan ruimte door gemeenteleden gesloopt en is op dezelfde plek “De Pinksterkapel” gebouwd.

De gemeente groeide nog meer waardoor later meer grond achter het gebouw werd gekocht en het gebouw werd uitgebreid. Er ontstonden zalen voor bidstonden, jeugdevenementen, zondagsscholen en een kindercrèche.

Dit gebouw wordt nog steeds gebruikt als gemeentegebouw en is inmiddels meerdere malen verbouwd. Het was tevens de inspiratie voor het logo van onze gemeente.