“BBB-Studie” (BBB = Belangrijke Bijbelse Begrippen): een ca. 6 jaar durende cyclus van 28 Bijbelstudies, ondersteund door beamer-presentaties.

De BBB-Studie: een geweldige gelegenheid om stap voor stap en systematisch uw Bijbel-kennis en Bijbel-inzicht te vergroten !

ONDERWERPEN BBB-STUDIE

01. De Bijbel: Gods Woord
02. God
03. De duivel
04. Jezus Christus
05. De Schepping
06. Zonde en dood
07. Het Kruis van Golgotha
08. Geloof, bekering en behoudenis
09. Wedergeboorte, eeuwig leven, de Hemel en de eeuwigheid
10. Vrede, vrijheid en genade
11. Liefde, geluk, blijdschap, veiligheid en zekerheid
12. De Heilige Geest
13. De Gemeente; Eén kudde, één Herder
14. De Gemeente; De bruid van het Lam
15. De Gemeente; Het Huis van God
16. De Gemeente; Het Lichaam van Christus
17. De Doop
18. Het Avondmaal
19. Aanbidding
20. Gebed
21. Discipelschap, gehoorzaamheid en het kennen van Gods wil
22. Getuigen en evangeliseren
23. Licht van de Bijbel over conflict-situaties
24. Het volk Israël
25. Het beeld in het Bijbelboek Daniël
26. De Toekomst volgens de profetieën van de Bijbel
27. De Bijbel: het Oude Testament en het Nieuwe Testament in vogelvlucht
28. Aktieve Bijbel-zelfstudie

 

Elke 3e dinsdag van de maand om 20:00
Kijk in de agenda voor de data