Opwekking 790 – God Is Mijn Herder

God is mijn Herder, die mij weidt;

in groene velden vind ik rust.

Hij gaat mij voor naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Refrein:
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij;
(v: Trouw en goedheid volgen mij;)
allen: genade leidt mij naar huis.

Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar.

Al moet ik door een donker dal,

ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.